Miten asiakasymmärrys auttaa generoimaan lisää myyntiä?

Yritykset eivät ymmärrä asiakkaitaan. Tämä on todettu niin käytännön kokemuksien kautta kuin tutkimuksissakin, ainakin näin kärjistäen. Asiakkuudet nähdään monesti suoraviivaisina yhteydenotto-neuvottelu-sopimus-exit -prosesseina ja sitten siirrytään seuraavaan prospektiin.