Tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 13. maaliskuuta 2023

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan tietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista koskevat käytäntömme ja menettelytapamme, kun käytät palvelua (EnnyQ), ja kerrotaan sinulle yksityisyydensuojaa koskevista oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua.

Käytämme henkilötietojasi Palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojen keräämisen ja käytön tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain kirjoitetaan isolla, on merkitykset, jotka on määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö- vai monikkomuodossa.

 
Määritelmät

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksia varten:

 •      Tili tarkoittaa ainutlaatuista tiliä, joka on luotu sinulle, jotta voit käyttää Palveluamme tai sen osia.
 •      Tytäryhtiö tarkoittaa tahoa, joka hallitsee, on osapuolen määräysvallassa tai on yhteisessä määräysvallassa osapuolen kanssa, jossa ”määräysvalta”    tarkoittaa vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, osakkeista tai muista arvopapereista, joilla on äänioikeus johtajien tai muun hallintoviranomaisen vaaleissa .
 •      Sovellus tarkoittaa Yrityksen tarjoamaa ohjelmistoa, jonka olet ladannut mille tahansa elektroniselle laitteelle, nimeltä EnnyQ.
 •      Yhtiöllä (tässä Sopimuksessa joko ”Yhtiö”, ”Me”, ”Me” tai ”Meidän”) tarkoitetaan EnnQ Oy:tä, Rörstrandinkatu 5d 38, 00560 Helsinki.
 •      Maa: Suomi
 •      Laitteella tarkoitetaan mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokone, matkapuhelin tai digitaalinen tabletti.
 •      Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.
 •      Palvelu viittaa Sovellukseen.
 •      Palveluntarjoajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee tietoja Yhtiön puolesta. Se viittaa ulkopuolisiin yrityksiin tai Yhtiön palveluksessa oleviin henkilöihin helpottamaan Palvelua, tarjoamaan Palvelua Yrityksen puolesta, suorittamaan Palveluun liittyviä palveluita tai avustamaan Yritystä Palvelun käytön analysoinnissa.
 •      Käyttötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kerätään automaattisesti, joko Palvelun käytöstä tai itse Palvelun infrastruktuurista (esimerkiksi sivukäynnin kesto).
 •      Tarkoitat henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää sitä, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua soveltuvin osin.
 

Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö

Kerättyjen tietojen tyypit
Henkilökohtaiset tiedot

Palveluamme käyttäessämme voimme pyytää sinua antamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia tunnistetietoja, joita voidaan käyttää yhteydenottoon tai sinuun tunnistamiseen. Hyväksyt palvelumme aina rekisteröityessäsi EnnyQ-tietosuojakäytännön puitteissa. Jos et hyväksy EnnyQ-tietosuojakäytäntöä, et voi käyttää EnnyQ-palvelua.

Henkilökohtaisia tunnistetietoja voivat olla, mutta niihin rajoittumatta:

 •      Sähköpostiosoite
 •      Nimi ja sukunimi
 •      Salasana
 
 
Käyttötiedot

Käyttötiedot kerätään automaattisesti Palvelua käytettäessä.

Käyttötiedot voivat sisältää tietoja, kuten selaimen tyyppiä, selainversiota, Palvelumme sivut, joilla vierailet, vierailusi aika ja päivämäärä, näillä sivuilla käytetty aika, yksilölliset laitetunnisteet ja muut diagnostiset tiedot.

Kun käytät Palvelua mobiililaitteella tai sen kautta, voimme kerätä automaattisesti tiettyjä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi, mobiilikäyttöjärjestelmäsi, käyttämäsi mobiili-internet-selaimen tyyppi, ainutlaatuinen laite tunnisteet ja muut diagnostiset tiedot.

Henkilötietojesi käyttö

Yritys voi käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 •      Palvelumme tarjoaminen ja ylläpito, mukaan lukien Palvelumme käytön valvonta.
 •      Tilin hallinta: Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen hallinta. Antamasi henkilötiedot voivat antaa sinulle pääsyn Palvelun eri toimintoihin, jotka ovat käytettävissäsi rekisteröityneenä käyttäjänä.
 •      Sopimuksen toteuttaminen: ostamiesi tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden ostosopimuksen tai minkä tahansa muun kanssamme Palvelun kautta tehdyn sopimuksen kehittäminen, noudattaminen ja toteuttaminen.
 •      Ottaa yhteyttä sinuun: Ottaa yhteyttä sinuun sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai muilla vastaavilla sähköisen viestinnän muodoilla, kuten mobiilisovelluksen push-ilmoituksilla, jotka koskevat päivityksiä tai informatiivista viestintää, jotka liittyvät toimintoihin, tuotteisiin tai sopimuspalveluihin, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, kun se on tarpeen tai järkevää niiden täytäntöönpanon kannalta.
 •      Tarjotaksemme sinulle uutisia, erikoistarjouksia ja yleistä tietoa muista tarjoamistamme tuotteista, palveluista ja tapahtumista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, jotka olet jo ostanut tai joista olet tiedustellut, ellet ole päättänyt olla vastaanottamatta tällaisia tietoja.
 •      Pyyntöjesi hallinta: Osallistuminen ja pyyntöjesi hallinta Meille.
 •      Muihin tarkoituksiin: Voimme käyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuten data-analyysiin, käyttötrendien tunnistamiseen, myynninedistämiskampanjoidemme tehokkuuden määrittämiseen sekä Palvelumme, tuotteidemme, palveluidemme, markkinoinnin ja kokemuksesi arvioimiseen ja parantamiseen.
 

Henkilötietojesi säilyttäminen

Yritys säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarpeen noudattaaksemme niitä lakisääteiset velvoitteemme (esimerkiksi jos meidän on säilytettävä tietosi soveltuvien lakien noudattamiseksi), ratkaistaan kiistoja ja pannaan täytäntöön lailliset sopimuksemme ja käytäntömme.

Yritys säilyttää myös Käyttötiedot sisäisiä analyysejä varten. Käyttötietoja säilytetään yleensä lyhyemmän ajan, paitsi jos näitä tietoja käytetään turvallisuuden vahvistamiseen tai Palvelumme toimivuuden parantamiseen tai meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää nämä tiedot pidempiä aikoja. Tarkistamme kerätyt henkilötiedot säännöllisesti varmistaaksemme, että meillä olevat henkilötiedot ovat ajan tasalla ja että niitä ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

 •      Ilmoittautumiskutsut säilytetään enintään 12 kuukautta, jos niitä ei ole aktivoitu.
 •      Poistamme automaattisesti kaikkien niiden käyttäjien käyttäjätiedot, jotka eivät ole vastannut kysymyksiin viimeisen 12 kuukauden aikana.
 •      Tietosuojaa koskevissa riita-asioissa EnnyQ Oy noudattaa Suomen lakia ja oikeuksia.
 
Henkilötietojesi siirto

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu vain rekisteröidyn käyttäjän erillisellä suostumuksella.

Yritys ryhtyy kaikkiin kohtuudella tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä henkilötietojasi siirretä organisaatiolle tai maalle, ellei käytössä ole riittävää valvontaa, mukaan lukien Tietosi ja muut henkilötietosi.

Tietosuojalaki antaa rekisteröidyille oikeuden valvoa omien tietojensa käyttöä

Tietosuojalaki määrää rekisteröityjen oikeudet. Tällaisia oikeuksia ovat:

 •      tarkastusoikeus
 •      oikeus saada tietoja oikaistua, täydennettyä tai poistettua
 •      oikeutta saada tietojen käsittelyä rajoitetaan
 •      oikeus vastustaa
 •      oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Henkilötietojesi paljastaminen
Yrityksen tilisiirrot

Jos Yritys on osallisena sulautumisessa, yrityskaupassa tai omaisuuden myynnistä, henkilötietojasi voidaan siirtää. Ilmoitamme ennen kuin henkilötietosi siirretään ja niihin sovelletaan erilaista tietosuojakäytäntöä.
Lainvalvonta

Tietyissä olosuhteissa Yritystä voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietojasi, jos laki niin vaatii tai viranomaisten (esim. tuomioistuimen tai valtion viraston) päteviin pyyntöihin vastataan.
Muut lakivaatimukset

Yritys voi luovuttaa henkilötietojasi vilpittömässä mielessä, että tällainen toimenpide on tarpeen:

 •      Noudata lakisääteistä velvoitetta
 •      Suojaa ja puolustaa Yhtiön oikeuksia tai omaisuutta
 •      Estä tai tutki mahdollista Palveluun liittyvää väärinkäyttöä
 •      Suojaa Palvelun Käyttäjien tai yleisön henkilökohtainen turvallisuus
 •      Suojaa oikeudelliselta vastuulta
 
Henkilötietojesi turvallisuus

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta muista, että mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen tallennustapa ei ole 100 % turvallinen. Vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta.

Palvelinkumppanimme:

 •      Yrityksen nimi: Azure
 •      Palvelimen sijainti: Ruotsi
 •      Lisätietoja: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/
 
Lasten yksityisyys

Palvelumme ei koske ketään alle 13-vuotiaita. Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja keneltäkään alle 13-vuotiaalta. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja olet tietoinen, että lapsesi on antanut meille henkilötietoja, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet henkilötietoja keneltä tahansa alle 13-vuotiaalta ilman vanhempien suostumusta, ryhdymme toimiin poistaaksemme nämä tiedot palvelimiltamme.

Jos meidän on luotettava suostumukseen tietojesi käsittelyn laillisena perustana ja maasi edellyttää vanhemman suostumusta, voimme vaatia vanhempasi suostumuksen ennen kuin keräämme ja käytämme näitä tietoja.

 

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joita emme hallinnoi. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen sivustolle. Suosittelemme, että tutustut jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytäntöön.

Emme voi valvoa kolmansien osapuolien sivustojen tai palveluiden sisältöä, tietosuojakäytäntöjä tai käytäntöjä emmekä ota niistä vastuuta.

 
Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Saatamme päivittää tietosuojakäytäntöämme ajoittain. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista julkaisemalla uuden tietosuojakäytännön tällä sivulla.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja/tai näkyvällä ilmoituksella palvelussamme ennen muutoksen voimaantuloa ja päivitämme ”Viimeksi päivitetty” -päivämäärän tämän tietosuojakäytännön yläosassa.

Sinua kehotetaan tarkistamaan tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Tämän tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan tällä sivulla.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä:

 •      Sähköpostitse: asiakaspalvelu@ennyq.com
 •      Vierailemalla tällä sivulla verkkosivuillamme: www.ennyq.com
 

Privacy Policy

Last updated: March 13, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service(EnnyQ) and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. 

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where ”control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Application means the software program provided by the Company downloaded by You on any electronic device, named EnnyQ.
 • Company (referred to as either ”the Company”, ”We”, ”Us” or ”Our” in this Agreement) refers to EnnQ Ltd., Rörstrandinkatu 5d 38, 00560 Helsinki.
 • Country refers to: Finland
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Application.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. You always accept our service upon registration within the EnnyQ privacy policy, if the You does not accept the EnnyQ privacy policy then the You will not be able to use the EnnyQ service.

Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • Name and surname 
 • Password

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods. We review the collected personal data regularly to ensure that the personal data we have is up to date and is not retained longer than needed.

 • Invitations for registration are held for a maximum of 3 months if not activated. 
 • We will automatically delete all personal information of users that have not used the EnnyQ during the past 6 months.
 • In disputes related to data protection, EnnyQ complies with Finnish law and rights.

Transfer of Your Personal Data

Data transfers outside the EU will only take place with the separate consent of the registered user. 

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Data Protection Law gives the data subjects the rights to monitor the use of their own information

Data protection law provides for the rights of data subjects. Such rights are:

 • right of inspection
 • the right to get information corrected, supplemented or deleted
 • the right to obtain data processing restricted
 • right of resistance
 • the right to complain to the supervisory authority

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Our server partner:

 • Company name : Azure
 • Server location: Sweden
 • More info: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/

 

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the ”Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: asiakaspalvelu@ennyq.com
 • By visiting this page on our website: www.ennyq.com

 

 

Privacy Policy for EnnyQ