ENNYQ

IMG_0618

Mistä kumpusi idea EnnyQ-palvelusta?

Pari vuotta sitten toimiessani lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan uhrien parissa huomasin, että asiakas ei tullut kuulluksi. Resurssien vähyyden takia kenelläkään ei ollut tarpeeksi aikaa seurata palvelun toimivuutta, auttaa lasta tai nuorta arjessa tai valmistella asiakasta seuraavaan tapaamiseen. Asiakas jätettiin yksin ammattilaisten tapaamisten välillä. Ajattelin, että asialle on pakko tehdä jotain.

Tämä herätys sai minut miettimään, että kuulluksi tulemisen tai osallistamisen puuttuminen on laaja ongelma yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Tarve osallisuudelle on myös aivan tavallisilla aikuisilla tai nuorilla, jotka viettävät aikaa koulussa, aloittavat uudessa työpaikassa tai ostavat kalliin personoidun palvelun. Ihminen ei koskaan kieltäydy erikoiskohtelusta, jos meillä mahdollista saada sitä samaan hintaan. 

Mitä jos pystyisimme ennaltaehkäisemään ihmisten haasteita? Pienistä ongelmista syntyy isoja ongelmia, jos ihminen on yksin. Tähän väliin pyrkii EnnyQ -palvelu.

Asiakkaan aikakausi on nyt

Ihminen ei enää pelkästään osta, vaan hän haluaa kertoa ja osallistua. Nykymaailmassa siirrytään tuotteistamisesta ja yksittäisessä ostotapahtumasta syntyvästä asiakassuhteesta jatkuvasti pidempiin, potentiaalisesti vuosia kestäviin asiakassuhteisiin. Jeans-as-a-Service on jo tehty ja SaaS on ollut yksi teknologia-alan kuumimmista lyhenteistä jo hetken aikaa. Kuitenkaan mahdollisuutta seurata pitkää asiakassuhdetta ei vielä ole juurikaan hyödynnetty.

Happy-or-not tarjoaa kaupassakäynnin yhteydessä asiakkaalle mahdollisuuden kertoa helposti ja nopeasti yritykselle, miten käynti on sujunut. Neljään naamaan perustuvaa iloisuusmittari on jo tuttu näky monessa paikassa ja oletettavasti sen antama informaatio on relevanttia yrityksille. Kuitenkaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ei ole samalla tavoin vielä pyritty seuraamaan tai niiden seuraamisesta ei ole tehty vielä niin helppoa, että asiakas haluaisi antaa siihen oman panoksensa. Tähän väliin pyrkii EnnyQ.

Miten EnnyQ toimii?

EnnyQ:n idea keskittyy asiakasymmärryksen kasvattamiseen. Lisäämällä asiakasymmärrystä EnnyQ -palvelu kasvattaa palvelun arvoa loppukäyttäjälle. Tämä on merkityksellistä sekä palveluntarjoajalle että tämän asiakkaalle, EnnyQ:n loppukäyttäjälle.

EnnyQ toimii interaktiivisesti. Se keskustelee asiakkaan kanssa, auttaa häntä ja tarjoaa asiakkaalle palveluita, joista asiakas vastaustensa perusteella voisi hyötyä. Kaupallisesta näkökulmasta EnnyQ minimoi riskit, että asiakas vaihtaisi yhteistyökumppanimme palvelun johonkin toiseen palveluun. Ja jos näin kävisi, voimme EnnyQ:n avulla analysoida mahdollisia syitä tähän. EnnyQ kasvattaa asiakasuskollisuutta, asiakasymmärrystä, myyntiä ja ihmisen osallistamista. 

EnnyQ toimii palveluntarjoajan apuna

EnnyQ seuraa säännöllisten kysymysten avulla päiväkirjamaisesti käyttäjänsä haasteita. Opittuaan tuntemaan käyttäjän se tarjoaa entistä spesifimpiä kysymyksiä ja pyrkii tunnistamaan käyttäjänsä huolenaiheet. EnnyQ raportoi yhteistyökumppanilleen vastauksia yksilöimättömässä muodossa ja näin kannustaa ennaltaehkäisevään tuen tarjoamiseen. Yhteistyökumppani voi näkemänsä raportoinnin kautta tarjota käyttäjälle ohjausta oikeanlaisen tuen piiriin. Jos esimerkiksi julkisen palveluiden asiakasprosesseissa oleva käyttäjällä havaitaan rahahuolia, voi yhteistyökumppani ohjata asiakasta sovelluksen kautta hakeutumaan erilaisiin oman talouden hallintaa edistäviin palveluihin.

EnnyQ toimii asiakkaan tukena

Alusta on luotu siten, että sen tarjoamiin kysymyksiin vastaaminen olisi mieluisaa, turvallista ja merkityksellistä. Yhteistyökumppanille tärkeiden kysymysten joukkoon pyritään tuomaan käyttäjälle yksilöityjä “turhia” kysymyksiä, jotka ylläpitävät sovellusta keskustelukumppanina sen lisäksi, että se voi olla tärkeä työkalu. Tällä pyritään luomaan käyttäjälle yksilöllisempää kokemusta, joka kannustaisi käytön jatkamiseen. 

EnnyQ antaa ihmiselle avun – korvat, jotka kuulevat heti eikä huomenna tai puolen vuoden päästä.

Jaa tämä blogipostaus