Asiakasymmärrys luo perustan palvelukehitykselle

Mitä meidän asiakkaallemme kuuluu? Mikä häntä motivoi? Miten hän toimii? Mitä hän arvostaa? Useimmat organisaatiot kertovat tuntevansa omat asiakkaansa. Kuitenkin harva organisaatio on aidosti perillä asiakkaidensa tarpeista, motiiveista tai haasteista.