Mistä kumpusi idea EnnyQ-palvelusta?

Pari vuotta sitten toimiessani lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan uhrien parissa huomasin, että asiakas ei tullut kuulluksi. Resurssien vähyyden takia kenelläkään ei ollut tarpeeksi aikaa seurata palvelun toimivuutta, auttaa lasta tai nuorta arjessa tai valmistella asiakasta seuraavaan tapaamiseen. Asiakas jätettiin yksin ammattilaisten tapaamisten välillä. Ajattelin, että asialle on pakko tehdä jotain.