ENNYQ

firmbee-com-jrh5lAq-mIs-unsplash

Kuinka mitata työntekijäkokemusta?

Aivan kuten hyvän asiakaskokemuksen luomiseen tarvitaan perusteellista asiakasymmärrystä, tarvitaan hyvän työntekijäkokemuksen luomiseen kokonaisvaltaista työntekijäymmärrystä. Mitä tämä työntekijäkokemus pitää sitten sisällään? Ja miten työntekijäymmärrystä tulisi kerätä ja mitata?

IBM on luonut oman työntekijäkokemusindeksin, joka sisältää vapaasti suomennettuna seuraavat aihiot: 

  • Kuulumisen tunne 
  • Merkitys
  • Saavutus
  • Onni/ilo
  • Tarmo

Luottamus, työtoverisuhteet, mielekäs työ, tunnustuksen saaminen, palaute, kehittymismahdollisuudet, voimaannuttaminen ja äänen kuuluviin saaminen, sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino tunnistettiin IBM:n tutkimuksessa keskeisimmiksi tekijöiksi, jotka lisäävät työntekijöiden positiivisia kokemuksia. 

Näiden lisäksi erityisesti merkityksellisyys ja kokemuksellisuus ovat tulleet yhä tärkeämmiksi ihmisten hyvinvoinnissa: ulkoisten ja materialististen asioiden sijaan ihmisen oma kokemus merkityksellisyydestä toimii merkittävänä motivaattorina myös työelämässä. Merkityksellisyyteen liittyy myös organisaation toimiminen arvojensa mukaisesti. Vastuullisesti toimivien organisaatioiden työntekijöistä 83 prosenttia kokee työntekijäkokemuksensa positiiviseksi. Se on lähes 50 prosenttiyksikkö enemmän kuin silloin, kun työntekijät kokevat, että organisaatio ei toimi vastuullisesti ja rehellisesti. 

Työntekijäkokemuksen systemaattinen kehittäminen tarvitsee oleellisten asioiden mittaamista

Tuloksia seuraamalla työnantaja voi päästä kiinni niihin juurisyihin, joita yksilöllisten työntekijäkokemuksien taustalla on ja edelleen parantaa omaa työntekijäymmärrystään. Miten työntekijäkokemusta tulisi sitten mitata ja analysoida? IBM:n suosituksen mukaan organisaation tulisi säännöllisesti kuunnella työntekijöiden ääntä ymmärtääkseen heidän työkokemuksensa luonteen. Keinoja tähän ovat esimerkiksi kyselyt, nopeat fiilismittarit sekä aktiivinen kuuntelu. Muita keinoja työntekijäkokemuksen kehittämiseen ovat esimerkiksi: 

  • Tunnista työntekijöille merkitykselliset käytännöt, joita tulee kehittää ja jotka toisaalta ovat työyhteisön voimavaroja ja vahvuuksia. 
  • Tunnusta esimiesten ja johtajien rooli työntekijöiden kokemuksen johtamisessa. 
  • Auta työntekijöitä ymmärtämään työnsä syvempi merkitys sekä se, miten työ on yhteydessä organisaation laajempaan tarkoitukseen ja tavoitteisiin. 
  • Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja luota heihin, jolloin he löytävät itse parhaat keinot menestymisen saavuttamiseksi.

Jaa tämä blogipostaus